Integratie vooral probleem voor autochtonen

Integratie is vooral een probleem voor autochtonen Nederlanders. Bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen staat integratie niet hoog op de lijst van onderwerpen waarover men zich de meeste zorgen maakt.

Dit blijkt uit de webenquête ‘21minuten’, waaraan 170.000 mensen hebben meegedaan, onder wie een kleine 10.000 allochtonen. De resultaten zijn representatief voor de bevolking van zestien tot zeventig jaar. Het onderzoek is een initiatief van adviesbureau McKinsey, uitgevoerd in samenwerking met NRC Handelsblad, AD, Planet Internet, MSN en reclamebureau FHV BBDO.

Bij autochtonen staat integratie in de top-vier, net achter kosten van levensonderhoud, gezondheidszorg en criminaliteit. Allochtonen maken zich, meer dan autochtonen, zorgen over materiële kwesties. Kosten van levensonderhoud worden, net als bij autochtonen, het meest genoemd, maar bij allochtonen met een veel grotere afstand tot andere onderwerpen. Daarna volgen de kloof tussen arm en rijk, en sociale zekerheid. Dan pas komt gezondheidszorg. Onder Turken en Marokkanen wordt ook werkloosheid zeer veel genoemd. Surinamers en Antillianen noemen werkloosheid nauwelijks vaker dan autochtonen.

In hun beeld van de ‘ideale samenleving’ blijken allochtonen nauwelijks te verschillen van autochtonen. Allemaal willen ze een samenleving die meer is gebaseerd op solidariteit, bescheidenheid en kwaliteit van leven. Wel zijn er opmerkelijke verschillen in de perceptie van de huidige samenleving. Allochtonen ervaren de huidige samenleving als minder individualistisch, minder brutaal en minder gericht op materiaal succes dan autochtonen.

In hun politieke voorkeur zijn allochtonen net zulke zwevende kiezers als autochtonen. Ongeveer de helft gaat stemmen op dezelfde partij als in 2003, een kwart overweegt een andere partij en een kwart weet het nog helemaal niet. Met name allochtone CDA-stemmers zijn veel minder trouw aan deze partij dan autochtonen. Van de allochtonen die in 2003 op het CDA hebben gestemd, zegt 29 procent dat nu weer te gaan doen. Onder autochtonen is dit 52 procent.

Zaterdags Bijvoegsel:pagina 33-36

Discussieer mee over de vraag ‘Hoe valt kloof tussen politici en burger te dichten?’ op www.nrc.nl