Fitness op kosten van de fiscus

Gymnastiek op kosten van de fiscus is mogelijk. Maar om deze faciliteit goed te doorgronden is vooral hersengymnastiek vereist.

Als directeur van mijn eigen BV sport ik wekelijks samen met de andere ‘bewoners’ van ons bedrijfsverzamelgebouw in een fitnesscentrum aan de overkant. Dan gebeurt overigens na werktijd; mijn meewerkende echtgenote doet dan ook mee. Van de accountant van het bedrijf naast me heb ik begrepen dat mijn abonnement op de bedrijfsfitness voortaan onbelast is. Klopt dat?

(H.M.)

Al een aantal jaren bestaat er een mogelijkheid de kosten van de sportschool belastingvrij aan de werknemers te vergoeden. Daar kan ook de directeur-eigenaar van een BV van profiteren. Het doorgronden van deze faciliteit vergt enige hersengymnastiek, maar dat is toch de moeite waard.

Het gaat de wetgever niet om de gezondheid van de Nederlandse werknemer. Centraal staat de vraag of er sprake is van echte bedrijfskosten. De fiscus betaalt niet mee aan de privé pleziertjes. De onderneming moet er dus beter van worden dat de werknemers zich letterlijk in het zweet werken. Dat is het geval als het de teamgeest binnen het bedrijf bevordert.

Op dit moment geldt de eis dat de werknemers binnen werktijd naar het sportcentrum gaan. Voor veel bedrijven is dat onwerkbaar. Die zien liever dat hun personeel de arbeidstijd gebruikt om te werken en als de dag er op zit de banden sportief verstevigt.

Minister Zalm (Financiën) heeft daar begrip voor en staat vanaf 1 januari 2007 belastingvrij sporten in de vrije tijd toe. Ook de Tweede Kamer vindt dat een goed idee. Formeel moet de Eerste Kamer er zich nog over uitspreken, maar die zal geen spaak in het wiel steken.

Enkele strenge voorwaarden die de fiscus stelt, kunnen in uw geval hindernissen opleveren. Omdat het allemaal draait om het betere teamwerk, verlangt de fiscus dat het hele personeelsbestand (in de praktijk ten minste 90 procent van de werknemers) aan het programma voor de gratis bedrijfsfitness kan deelnemen. De belastinginspecteur gaat niet zo ver dat hij gaat tellen hoe veel werknemers in werkelijkheid in de kleedkamers verschijnen.

Het is voor de belastingvrijdom geen eis dat de werknemers echt in teamverband sporten. Maar de Belastingdienst accepteert niet als de werknemers ieder voor zich een favoriete sportschool opzoeken. Het bedrijf moet zijn fitnessprogramma in één sportcentrum onderbrengen.

Omdat u in uw vraag duidelijk maakt dat u na werktijd sport, grijpt u nu naast de vrijstelling. Het vervallen van die eis in 2007 is dus goed nieuws. Maar voor de directeur grootaandeelhouder is er ook slecht nieuws. Belastingvrij sporten wordt beperkt tot BV’s met meerdere werknemers. U telt zelf ook mee als werknemer evenals uw echtgenote.

Maar zij kwalificeert net als andere verwanten niet als de extra werknemer die een kleine BV in elk geval nog in dienst moet hebben om voor de faciliteit in aanmerking te komen. De bedrijfsfitness moet voor alle werknemers open staan en naast uzelf moet er ten minste één personeelslid gebruik van maken.

Waar komt dit op neer? Als er in uw bedrijf tien mensen werken waarvan er negen aan de bedrijfsfitness deel mogen nemen, heeft u aan de belangrijkste voorwaarde voldaan. Vervolgens komt het er op aan dat naast u nog ten minste één (parttime) werknemer daadwerkelijk (in dezelfde sportschool) op bedrijfskosten aan fitness doet. Die andere werknemer mag niet uw levenspartner of andere meewerkende verwant zijn.

Het is dus een hele puzzel, maar de uitkomst kan in uw soort kleinere bedrijven toch interessant zijn. Als belastingvoordeel voor uzelf, als mogelijkheid om uw arbeidsvoorwaarden op te poetsen en om de reden waarvoor de faciliteit bedoelt is: het versterken van de teamgeest. Het doet er voor de belastingvrijdom niet toe of de onderneming zelf rechtstreeks de rekening van het sportcentrum betaalt of de werknemers een vergoeding geeft voor de kosten. Zo lang ze tegenover die vergoeding een kwitantie van de sportschool bij u inleveren, is die vergoeding vrij van loonbelasting. Het is niet mogelijk op dezelfde manier sportkleding of energiedrankjes belastingvrij te vergoeden.

Normaal gesproken kunt u de BTW over uw bedrijfskosten bij de fiscus terugvragen. Dat is bij dit soort kosten in het algemeen niet mogelijk. Hierop geldt echter een uitzondering die kleine ondernemers makkelijk over het hoofd zien. Als de btw over dergelijke persoonlijke consumpties per personeelslid minder is dan 277 euro, kunt u die btw toch terugvragen.

Aertjan Grotenhuis

De vragenrubriek behandelt om de week fiscale vragen en pensioenvragen.

    • Aertjan Grotenhuis