Elkaar bijstaan in voorspoed is goed voor je relatie

Stellen die hun positieve ervaringen delen en constructief reageren op elkaars successen, zijn meer tevreden met hun relatie. foto ap Belarusian young couples kiss at a mass wedding ceremony on the roof of the highest local building, the National Library during celebrations of City Day in the capital Minsk, Belarus, Saturday, Sept. 9, 2006. (AP Photo) Associated Press

In moeilijke tijden is het belangrijk om het idee te hebben dat je je problemen kunt delen met mensen die je na staan – je partner, goede vrienden. Maar het is minstens even goed om je positieve ervaringen te kunnen delen, mits de ander daar goed op reageert. Dat schrijven psychologen van de universiteit van Californië in Los Angeles in het novembernummer van Journal of Personality and Social Psychology, in een artikel met de titel ‘Will you be there for me when things go right?’ Ze ontdekten dat het voor een relatie beter is als de ander constructief op je successen reageert in plaats van op je problemen.

De psychologen hadden 79 heteroseksuele stelletjes van gemiddeld begin twintig gevraagd om elkaar voor de videocamera een recente positieve gebeurtenis en een recent probleem te vertellen en een aantal vragenlijsten over hun relatie in te vullen. Naarmate de partner actiever, enthousiaster en constructiever reageerde op de positieve verhalen (zowel door derden waargenomen op video als in vragenlijsten ingevuld door degene die het verhaal vertelde), waren mensen meer tevreden met de relatie, en voelden ze zich meer gecommitteerd en liefdevoller. Voor mannen hadden de reacties op hun negatieve verhalen zelfs geen enkele invloed op de tevredenheid met hun relatie. En de reacties op de positieve verhalen hingen sterker samen met de kwaliteit van de relatie twee maanden later dan de reacties op de negatieve verhalen.

De onderzoekslijn staat nog enigszins in de kinderschoenen, maar de gedachtegang erachter is interessant. Volgens de psychologen is het in geval van problemen vooral goed om het idee te hebben dat je bij iemand terecht kunt. Maar als je je problemen daadwerkelijk aan iemand vertelt, kan die steun soms zelfs schadelijk zijn voor jezelf en de relatie, omdat steun ook betekent dat er kennelijk iets is dat je niet zo goed kunt. Dat kan slecht voor je zelfvertrouwen zijn en dat kan weer terugslaan op de relatie. Volgens sommige onderzoekers is onopgemerkte steun dan ook de meest effectieve steun – maar die is lastig te geven.

Als iemand er daarentegen voor je is als je iets prettigs meemaakt, zijn zulke problemen er niet. Diegene moet dan nog wel goed reageren voor een optimaal resultaat, namelijk enthousiast en opbouwend, anders werkt het niet. Passief glimlachen en ‘oh, leuk’ zeggen is niet genoeg, aldus de onderzoekers, om van ‘maar kun je die promotie wel aan?’ nog maar te zwijgen.

Ellen de Bruin