Duitsland krimpt niet en smelt ook niet weg

De reizende commentator Maarten Huygen laat in Opinie & Debat van 28 oktober zijn licht schijnen over de Nederlandse handel met Duitsland en het belang van kennis van het Duits daarbij. De ervaringen van Bison met hun gelijknamige kitten en lijmen moeten daarbij als bewijsmateriaal dienen. Zijn conclusie luidt dat kennis van het Duits onbelangrijk is, dat Duitland ”wegsmelt” in Europa en dat ons ”buurland krimpt”.

Ik vind die conclusies discutabel. Duitsland is een groot land in het hart van Europa, het is na de Verenigde Staten en Japan de derde economie ter wereld en wat het exportvolume betreft zelfs het grootste ter wereld, ook groter dus dan giganten als de VS en China. Van krimpen en wegsmelten lijkt mij dus geen sprake.

Dan de kennis van het Duits. Organisaties die ertoe doen, zoals bijvoorbeeld de Fenedex, blijven maar hameren op het feit dat voor succesvol exporteren kennis van alleen Engels niet voldoende is. Dat Bison ook andere ervaringen heeft, kan mijns inziens niet veralgemeniseerd worden.

Overigens, ik kom regelmatig in Duitsland, maar als ik daar een gesprek in het Duits begin, dan gebeurt het helemaal nooit dat ik een reactie in het Engels krijg. Zou het het zo kunnen zijn, dat er gewoon nogal wat mis is met het Duits van de managers van Bison en dat de Duitse gesprekspartner dan als tweede keus maar probeert of met Engels als gemeenschappelijke vreemde taal de communicatie wat beter verloopt?