Verzakkingen in Zevenaar niet door tunnelbak Betuwelijn

Zevenaar. De verzakkingen waar ruim honderd woningen in Zevenaar mee te kampen hebben, zijn niet veroorzaakt door het graven van een tunnelbak voor de Betuwelijn. Oorzaken van de scheuren in gevels zijn inklinkende grond door verdroging en het feit dat de woningen niet op heipalen zijn gebouwd. Dat bleek uit een onderzoek van civieltechnisch ingenieursbureau Fugro in opdracht van de gemeente Zevenaar. De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade, maar het college van B en W laat toch uitzoeken of er iets voor de getroffen bewoners kan worden gedaan, zo zei wethouder G. Nijland gisteren. Al sinds 1970 is op sommige plekken in Zevenaar het probleem van verzakking bekend.