Verzakkingen in Zevenaar niet door tunnel Betuwelijn

Zevenaar, 3 nov. De verzakkingen waar ruim honderd woningen in Zevenaar mee te kampen hebben, zijn niet veroorzaakt door het graven van een tunnelbak voor de Betuwelijn. Oorzaken van de scheuren in gevels zijn inklinkende grond door verdroging en het feit dat de woningen niet op heipalen zijn gebouwd. Dat bleek uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Zevenaar. Al sinds 1970 is op sommige plekken in Zevenaar het probleem van verzakking bekend.