Tarief 'gewone' advocaat al probleem voor burger

In NRC Handelsblad van 28 oktober stelt advocaat C. Drion dat sprake is van een ‘groot maatschappelijk probleem’, omdat de bijstand van een topadvocaat door de hoge uurtarieven alleen is weggelegd voor grote bedrijven. Uit onderzoek van rechtsbijstandverzekeraar DAS blijkt dat het probleem niet beperkt is tot topadvocaten.

Bij rechtsbijstandverzekeraars in Nederland wordt een deel van de zaken uitbesteed aan een advocaat van buiten de verzekeraar, meestal omdat de wet verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat voorschrijft. Rechtsbijstandverzekeraars zijn daarmee een grootverbruiker van advocatendiensten. DAS heeft in een steekproef bij dossiers die zijn uitbesteed aan externe advocaten het gedeclareerd uurtarief gemeten. Gemiddeld komt dit uit op 219 euro. In deze zaken is de cliënt een particulier of een ondernemer uit het MKB die zélf zijn advocaat heeft uitgezocht. De advocaat heeft geen afspraken met DAS over het tarief. Deze steekproef geeft daarom een representatief beeld van de uurtarieven die door de gemiddelde advocaat in rekening worden gebracht aan de gewone burger die rechtsbescherming zoekt.

Drion concentreert zich in zijn artikel op de topadvocaten. Die halen hun omzet voor het grootste deel zeker niet uit juridische hulp voor particulieren en kleinere MKB-ondernemers.

Het maatschappelijk probleem is dan ook groter dan Drion stelt. De gewone burger heeft namelijk al problemen met de uurtarieven van ‘gewone’ advocaten. Topadvocaten hebben toptarieven, richten zich op de top van de markt en zijn meestal gespecialiseerd in rechtsgebieden die voor particulieren en MKB’ers niet of minder relevant zijn. Rechtsbijstandverzekeraars wijzen al langer op de hoge tarieven in de Nederlandse advocatuur en de problemen die die voor de burger met zich meebrengen.

Een andere vormgeving van het procesmonopolie zou de burger kosten besparen. Helaas heeft het kabinet onlangs besloten om geen wijzingen aan te brengen in het wettelijke procesmonopolie van de advocatuur, door het standpunt van de Commissie Advocatuur in deze over te nemen.

Jan Moerland

DAS Rechtsbijstand

Directeur Legal Services