Rechter: imam is geen gevaar

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. Imam Eisha Bersham van Al Fourkaan-moskee in Eindhoven is door minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) ten onrechte ongewenst verklaard. De 44-jarige islamitische voorganger vormt geen gevaar voor de nationale veiligheid. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam beslist. Daarmee vernietigt de rechtbank het besluit van Verdonk om hem het land uit te zetten. De minister gaat in hoger beroep, wat betekent dat Bersham Nederland voorlopig nog niet in mag. De minister trok in 2005 ook de verblijfsvergunning van een andere imam bij dezelfde moskee in. In die zaak doet de rechtbank nog uitspraak. Beiden zouden hebben aangezet tot radicalisering.

De minister laat de mogelijke uitzetting onderzoeken van de Haagse imam Fawaz, die Theo van Gogh, kort voor hij werd vermoord, in een preek heeft vervloekt. Verdonk baseerde haar besluit over de twee imams op informatie van de AIVD. Volgens de rechtbank bleek uit de stukken van de AIVD wel dat „in het verleden” de Al Fourkaan-moskee een „voedingsbodem” is geweest voor rekrutering voor de jihad.