Pas verschenen

Literatuur

Willem Brakman: Naar de zee, om het strand te zien. Querido 108 blz. € 16,95

Brakmans ‘voorlaatste roman’ zoals vermeld op de Boeken Avondlog van de VPRO, wederom voorzien met een omslagillustratie van de schrijver.

Christian Morgenstern: De Galgenliederen en andere groteske gedichten. Vert. Bèr Wilbers, IJzer, 428 blz. € 27,50

Tweetalige uitgave van de Galgenlieder van de Duitse dichter Christian Morgenstern (1871-1914). Eerste volledige vertaling van De Galgenliederen, Palmström, Palma Konkel, De Ginggans, Vijf duivelslegendetjes en Tijdgedichten alsmede een kleine selectie van de humoristische voorwoorden en naredes die Morgenstern schreef bij zijn eigen bundels.

Rainer Maria Rilke: De elegieën van Duino (Duineser Elegien). Vert. Atze van Wieren, IJzer, 110 blz. € 17,50

Nieuwe vertaling van Rainer Maria Rilkes (1875-1926) gedichtencyclus. Tevens verscheen bij Meulenhoff/Manteau in een vertaling van Paul Claes een tweetalige editie van Rilkes prozagedicht Het lied van liefde en dood van Kornet Christoph Rilke, 78 blz € 17,95).

Gerrit Krol: Beitelen aan de eeuwigheid. Querido, 158 blz. € 18,95

Bundeling van de essays die Gerrit Krol de afgelopen jaren schreef.

Thera Coppens: Hortense De vergeten koningin van Holland. Meulenhoff, 580 blz. € 29,90

Levensverhaal van de dochter van Joséphine de Beauharnais, Hortense (1783-1837), gehuwd met Lodewijk Bonaparte en van 1806 tot 1810 de eerste koningin van Nederland.

Erlend de Groot: The World of a Seventeenth-Century Collector. The Atlas Blaeu-Van der Helm. Hes & De Graaf, 396 blz. €75,– na 1 januari 2007 €99,–

Geïllustreerde uitgebreide bewerking van de dissertatie (2001) van Erlend de Groot over de werkwijze van Amsterdamse verzamelaar Laurens van der Hem (1621-1678), die honderden prenten en tekeningen uit alle windstreken bijeenbracht en deze toevoegde aan zijn editie van de Atlas Maior van Joan Blaeu.

Jos Koldeweij, Alexandra Hermesdorf, Paul Huvenne: De schilderkunst der Lage Landen Deel 1 De middeleeuwen en de zestiende eeuw. Amsterdam University Press, 300 blz. € 59,50

Eerste deel van een driedelige overzichtswerk van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst tussen 1400 en 2000. Chronologisch overzicht, Geïllustreerd met kleur- en zwart-wit platen.

Sebastien Valkenberg: Het laboratorium in je hoofd of hoe filosofen te werk gaan. Ambo, 246 blz. € 18,95

Essays van filosoof Sebastien Valkenberg (1978) waarin hij vertelt over de vele onderwerpen waarmee de westerse filosofen zich in de loop van de eeuwen hebben beziggehouden.