Musea in aanval op subsidieverdeler

amsterdam, 3 nov. Zeven grote musea beschuldigen de Mondriaan Stichting van willekeur en machtsmisbruik. Ze vinden de stichting, die rijkssubsidies verdeelt, ”bevoogdend en betuttelend”. Pagina 8