Het opruien van God

Onlangs is bekend geworden dat imam Fawaz een vervloeking heeft uitgesproken over Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh. Twee maanden later werd Van Gogh vermoord. Minister Verdonk is boos. ‘Dit kan gewoon niet.’ Ze wil Fawaz het land uitzetten.

De verontwaardiging is begrijpelijk. Een imam die heeft aangezet tot de moord op Van Gogh is strafbaar, evenals ieder ander die aanzet tot moord op wie dan ook.

Maar dat is nu juist precies het punt. Wie de gewraakte preek naleest, moet tot de conclusie komen dat Fawaz geen oproep doet om Van Gogh te vermoorden. Aan het slot van het fragment verzoekt hij God om de zondaars tegen het geloof te straffen. Hij doet dat in de bloemrijke taal waar religies patent op hebben. Strikt genomen roept hij zelfs op om Van Gogh in leven te laten: ‘O God, bezorg Van Gogh zulke ellende dat hij naar de dood verlangt maar niet zal sterven.’ Het is niet bepaald gezellige lectuur, maar de enige relevante vraag is of het ook strafbaar is en dat is het niet omdat niemand anders dan God wordt aangezet tot geweld en het opruien van God kan niet worden vervolgd zolang God geen rechtspersoon is.

Soortgelijke verwensingen hebben eeuwenlang geklonken in alle kerken van de wereld. ‘Gij Heere, God Israëls, ontwaak om alle deze heidenen te bezoeken; wees niemand van hen genadig, die trouwelooslijk ongerechtigheid bedrijven.’ Dat staat in Psalm 59 en dat is de toon die Fawaz aanslaat.

Eerder in de preek zegt Fawaz dit: ‘Hirshi Ali en Van Gogh zijn de vijanden van Nederland. Zij veroorzaken de confrontatie tussen moslims en niet-moslims. Er zullen brieven op een rationele en gematigde wijze aan de VVD geschreven moeten worden. Leden van die partij zullen moeten beslissen of het verstandig is moslims te provoceren.’ Het is een standpunt dat Verdonk niet zal delen, maar het is een standpunt. Er wordt opgeroepen tot het bewandelen van democratische wegen. Het is gematigder dan Verdonks uitspraken. Als een imam louter om zijn standpunten het land wordt uitgezet, zal ik God verzoeken de zondares tegen de democratie niet genadig te zijn.

Ilja Leonard Pfeijffer

Dichter en romancier