Ex-minister vervolgd

Een vroegere kabinetschef van het Jordaanse koninklijk hof en ex-minister van Informatie, Adnan Abu Odeh, wordt wegens majesteitsschennis en het zaaien van verdeeldheid vervolgd voor het Jordaanse staatsveiligheidshof. Aanklagers deelden gisteren mee dat Odeh (75) in staat van beschuldiging is gesteld na klachten van Jordaniërs die zijn uitspraken tegenover de Arabische televisiezender Al-Jazeera onpatriottisch vonden.

In het vraaggesprek sprak Odeh uitvoerig over de discriminatie van Jordaniërs van Palestijnse afkomst. De Palestijnen, die 60 procent van de bevolking uitmaken, hebben veel invloed in de zakenwereld en in de privésector, maar spelen niet meer dan een marginale rol in de ambtenarij, het leger en hoge regeringsposten. Odeh is zelf van Palestijnse komaf.

De interne Jordaans-Palestijnse relaties liggen zeer gevoelig. De Jordaanse media hebben Odeh sinds het interview op 21 en 28 oktober werd uitgezonden hard aangevallen. Odeh, een naaste medewerker van wijlen koning Hussein, vader van koning Abdullah, spreekt van een georkestreerde aanval. Hij kan drie jaar gevangenisstraf krijgen. (AFP, Reuters)