‘Elk half jaar stond er iemand op de stoep’

Werk voor allen. Een Amerikaanse financier ziet profijt in Agens, Nederlands grootste reïntegratiebedrijf. In vier jaar van 60 miljoen naar 200 miljoen euro omzet.

Agens, het grootste onafhankelijke Nederlandse reïntegratiebedrijf, krijgt een Amerikaanse investeringsmaatschappij (private equity) als nieuwe grootaandeelhouder. Een gesprek met mede-oprichter en bestuursvoorzitter Rob Dijkhuis.

U zit in Saoedi-Arabië. Voor zaken?

„Ik ben hier op uitnodiging van de Saoedische regering om te kijken naar het opzetten van een banenproject voor mannen en vrouwen. De werkloosheid ligt hier 10 tot 11 procent. Dat is niet alleen hier een onderwerp, het is een probleem op wereldschaal. Ik las vanochtend een rapport over de stijging van de jeugdwerkloosheid met 15 procent. Ook islamitische landen ervaren dat en regeringen willen jongeren aan werk helpen, ook al vanuit het idee dat zij dan minder vatbaar zijn voor opvattingen die de regering liever niet zou willen.”

Uw nieuwe grootaandeelhouder is Riverside, een Amerikaanse financier. Had u daar ooit van gehoord?

„Nee. Agens is een redelijk jong bedrijf. Negen jaar geleden zijn we gestart. We hadden op een gegeven moment gemiddeld elk half jaar iemand op de stoep die een overname wilde doen. Om met die mensen te praten, hebben we toen KPMG Corporate Finance ingehuurd. Een vriendelijke manier om te zeggen: we zijn niet te koop. Maar we waren nu op een punt aangeland dat een of twee van de oprichters het rustiger aan wilden doen, terwijl we ook nieuw kapitaal nodig hebben voor onze groeiplannen. We willen naar 200 miljoen euro omzet in vier jaar, op eigen kracht, maar ook door overnames. Riverside vond ons op het juiste moment. Zij krijgen 59 procent, ik houd 41 procent.”

Op welk bedrag wordt het bedrijf gewaardeerd?

„Dat mag ik contractueel niet zeggen.”

Private equity heeft een tweeslachtige reputatie: geconcentreerd op expansie, maar ook een voorliefde om bedrijven met schuld op te zadelen. Hoe gaat dat bij Agens?

„Punt één. Onze doelstelling is mensen naar werk plaatsen. Twee. Daarvoor heb je een gezonde balans nodig ten opzichte van de inkomsten die je maakt. Drie. De verschillende aandeelhouders hoefden niet te verkopen, want wij zijn een goed renderend bedrijf. Wij hebben goede afspraken met Riverside gemaakt, mijn adviseurs hebben daar specifiek naar gekeken. Ik heb als mede-aandeelhouder van Agens ook geen enkel belang om het bedrijf met schuld te overladen, maar Riverside werkt ook niet op die manier. Ik heb daar persoonlijk onderzoek naar laten doen.”

Geen trek in een overname door een zorgverzekeraar of uitzendconcern?

„Partijen als zorgverzekeraars hebben in het verleden wel belangstelling gehad, maar ik zie daar gezien onze groeiplannen te weinig overeenkomsten. Ik beschouw de overname door een private equityverschaffer als een teken van volwassenwording van de bedrijfstak. We zijn een nichemarkt, maar we zijn tegelijkertijd actief in werk dat gezien de demografische trends een cruciale fase ingaat. Je kunt als land anders niet meer je sociale stelsel en zorgkosten betalen. Je bent niet meer competitief als je niets doet aan langdurige, hoge werkloosheid. Dat zien kapitaalverschaffers ook.”

Hebben Agens en u de kansen gegrepen die de ommezwaai naar een prestatiemaatschappij de laatste vijf jaar hebben geboden?

„Dat is maar één aspect van de groei. Het begon ermee dat het GAK tegen me zei: ik heb een groot probleem met WAO’ers die ik niet aan de slag kan krijgen. Help me daarbij. Die overgang van publieke naar private uitvoering van reïntegratie, werk zoeken en vinden, was toen allemaal nog maar net op gang. Regeringen kregen behoefte aan efficiënte arbeidsmarktbemiddeling.”

Liep Nederland hiermee voorop, en heeft dat u geholpen?

„Ja, op het Europese continent wel, maar ten opzichte van de Britten lopen wij altijd nog twee à drie jaar achter. Daar is de werkloosheid 3 à 4 procent. Daar is geen structurele werkloosheid meer, alleen werkloosheid doordat mensen tussen twee banen inzitten.”

Wat vinden de Saoediërs van het feit dat u ook zaken in Israël doet?

„Geen commentaar.”