100 paarden vast in onder water gelopen polder

Ruim 100 paarden zitten nog steeds vast in een ondergelopen polder achter de zeedijk bij het Friese Marrum. De dieren staan nu twee dagen op een klein eilandje. Ze hebben meer bewegingsruimte, doordat het waterpeil van de Waddenzee is gedaald. Gistermorgen kregen de paarden hooi en water.

Tussen de 15 en 20 veulens zijn woensdag verdronken, 18 zijn door particulieren gered. Gistermiddag was het plan 2 tamme paarden in te zetten om de ingesloten dieren naar de kust te lokken. Het water in de kwelder stond nog te hoog. Vandaag wordt bekeken of dit alsnog kan, maar dan met 6 paarden. Het waterpeil moet dan een halve meter zijn. Woensdagavond probeerden militairen de paarden met pontons te bereiken. De vlotten kwamen door het snel zakkende water vast te zitten.

De eigenaar van de paarden A. Lootsma krijgt proces verbaal wegens nalatigheid. De Partij voor de Dieren doet aangifte tegen zowel hem als natuurorganisatie It Fryske Gea, de beheerder van het buitendijkse land. De partij vindt dat beide schuldig zijn aan de dood van de paarden.

Bekijk een fotoserie van de paarden in de kwelder op www.leeuwardercourant.nl of 00052 naar 7585