Welten tegen fusie politieministeries

Amsterdam, 2 nov. De Amsterdamse hoofdcommissaris Welten is tegen fusie van Binnenlandse Zaken en Justitie tot één ministerie van Veiligheid. Zo`n fusie duurt volgens hem te lang, kost te veel en levert weinig op. Pagina 2