VN-Veiligheidsraad perkt macht in van Gbagbo

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren het mandaat van de Ivoriaanse regering met een jaar verlengd. De raad bepaalde dat de macht van premier Charles Konan Banny verder wordt uitgebreid.

President Laurent Gbagbo, wiens officiële termijn vorig jaar oktober afliep, kan nog eens een jaar aanblijven. Premier Banny, die na een eerdere resolutie werd benoemd, krijgt nu echter de macht over leger en politie. Ook moet Banny over „alle nodige machten en financiële, materiële, en menselijke middelen” kunnen beschikken om volgend jaar verkiezingen te organiseren. De resolutie schrijft voor dat hij in overleg met de ministerraad decreten kan uitvaardigen. Dat betekent een forse inperking van de macht van president Gbagbo. De raad baseerde haar besluit op aanbevelingen van de Afrikaanse Unie (AU), die optreedt als bemiddelaar.

De VN-Veiligheidsraad werd het pas na lange discussies eens. Drie permanente leden – China, Rusland, en de Verenigde Staten – en het niet-permanente lid Tanzania maakten bezwaar tegen een ontwerpvoorstel van Frankrijk, dat als voormalige koloniale heerser een troepenmacht van 4.000 soldaten in Ivoorkust heeft. Frankrijk had gewild dat premier Banny ook een nieuwe legerleiding kon benoemen en per decreet kon regeren. Het leger is op de hand van Gbagbo en maakt zich regelmatig schuldig aan machtsmisbruik en schendingen van de mensenrechten. Daarnaast had Frankrijk een artikel willen opnemen dat de grondwet van Ivoorkust praktisch uitschakelde. Dat vonden andere landen te ver gaan. Zij zagen dat als een inbreuk op de soevereiniteit van het West-Afrikaanse land.