Uitstoot CO2 neemt ook na ‘Kyoto’ alleen maar toe

De uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk worden geacht voor klimaatverandering neemt in geïndustrialiseerde landen fors toe. Dat concludeert de klimaatcommissie van de VN aan de vooravond van een grote conferentie die op 7 november begint in Nairobi.

Ook Nederland is niet in staat zelfstandig te voldoen aan de afspraken zoals die in 1997 zijn gemaakt in Kyoto. Volgens de laatste cijfers is de uitstoot tussen 1990 en 2004 niet gedaald maar gestegen, met 2,4 procent. Toch zei premier Balkenende dinsdag in het Radio 1 journaal dat Nederland „grote waardering van de Europese Commissie [krijgt] en de Kyoto-doelstellingen ruimschoots haalt, meer dan was afgesproken”. Dat kan hij doen omdat Nederland, net als andere industrielanden, de rest van de verplichte reductie ‘koopt’ via de financiering van milieuprojecten in andere landen.

Volgens de VN-commissie is de uitstoot door alle geïndustrialiseerde landen samen tussen 1990 en 2004 weliswaar gedaald met 3,3 procent, maar dat komt vooral op het conto van de landen in Centraal- en Oost-Europa. De uitstoot daalde in die landen drastisch (met bijna 37 procent) na de Val van de Muur, doordat ze werden getroffen door een economische crisis die een einde maakte aan de bestaande, zwaar vervuilende industrieën. In de overige geïndustrialiseerde landen steeg de uitstoot met 11 procent. Volgens de klimaatcommissie is het „verontrustend” dat de trend in de Oost-Europese landen nu ook die kant op gaat.