Terechte premie UBS

UBS heeft de tegenslag in het derde kwartaal voor een deel aan zichzelf te wijten. De Zwitserse bank had gewaarschuwd dat het een moeilijke periode zou worden als de zorgen over de inflatie en de rente werkelijkheid zouden worden. Maar UBS kan niet louter externe factoren de schuld geven van de winstdaling van 30 procent van kwartaal op kwartaal. De neiging van de zakenbankdivisie om dure krachten in te huren en een slechte inschatting van de rentestand in de Verenigde Staten deden ook een duit in het zakje.

De zakenbankdivisie van UBS was niet de enige die een lastig kwartaal had. Ook de Amerikaanse branchegenoten hadden het zwaar. Maar de foutieve voorspelling van een rentestijging in de VS zorgde ervoor dat de Zwitsers de slechtste resultaten boekten. De daling met 25 procent van de inkomsten uit de handel in obligaties was tweemaal zo groot als het gemiddelde van drie grote Amerikaanse concurrenten: Citigroup, Merrill Lynch en JP Morgan. De afdeling voor de handel in aandelen deed het bijna net zo slecht. De inkomsten daalden hier met 24 procent, terwijl die bij de grote drie licht stegen.

De resultaten maken een nog zwakkere indruk doordat de divisie veel nieuwe krachten heeft aangenomen om gaten te vullen, vooral op de afdeling voor de obligatiehandel. Dit kwartaal nam het aantal werknemers met bijna zes procent toe, wat een forse kostenstijging met zich meebracht. Als percentage van de omzet stegen de kosten met meer dan zes procentpunten tot 76,1 procent, het hoogste niveau in twee jaar.

UBS heeft beleggers zeker redenen gegeven om de wenkbrauwen te fronsen. Het imago van de bank als een betrouwbare partij op het gebied van zakenbankactiviteiten heeft dit jaar geleid tot een hogere premie ten opzichte van zijn Europese branchegenoten, Deutsche Bank en Credit Suisse. Die zijn voor een deel gestraft wegens handelsfouten. UBS kan tot op zekere hoogte hetzelfde overkomen, nu zijn handelaren er blijk van hebben gegeven zich te kunnen vergissen bij hun strategische voorspellingen.

Toch lijkt het waarschijnlijk dat de bank een aardige premie weet vast te houden, zolang de divisie voor vermogensbeheer in staat is iedere tekortkoming van de zakenbankdivisie op te vangen. Het internationale vermogensbeheer droeg 45 procent bij aan de winst vóór belastingen van het concern, tegen 32 procent een kwartaal eerder. Dat geeft beleggers een reden om de kat uit te boom te kijken en af te wachten of de nieuwe huurlingen hun geld waard zijn.

Mike Verdin

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld