Secretaris-generaal Marjanne Sint vertrekt bij VROM

Den Haag, 2 nov. De hoogste ambtenaar op het ministerie van VROM, Marjanne Sint, stapt op. Zij wordt voorzitter van de raad van bestuur van de Isala-klinieken in Zwolle. Sint beëindigt daarmee haar ambtelijke loopbaan bij de rijksoverheid, zo maakte het ministerie vanochtend bekend. Sint trad in 2000 in dienst als secretaris-generaal bij VROM. Daarvoor werkte zij onder meer als gemeentesecretaris bij de gemeente Amsterdam. Van 1987 tot 1991 was zij voorzitter van de Partij van de Arbeid. Op het ministerie van VROM had ze te maken met gevoelige dossiers. Haar ministerie lag onder vuur tijdens de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de bouwfraude. Recentelijk kwam de Rijksgebouwendienst, onderdeel van VROM, onder vuur te liggen als gevolg van het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in het detentiecentrum op Schiphol-Oost.