referendum

De coalitie die na 22 november aan de macht komt, zou opnieuw een referendum over Europa moeten uitschrijven.

Dit ‘actiepunt’ scoort tot nu toe het hoogst op de interactieve site We the People van nrc.next. Hier kunnen deelnemers het Europa-programma voor een volgende regering samenstellen.

Van de grote partijen is overigens alleen de PvdA voor zo’n aanpak. CDA en VVD, daarentegen, vinden dat een verdragswijziging door het parlement moet worden goedgekeurd. Van de andere politieke partijen zijn alleen D66, GroenLinks, de SP en enkele rechtse splinterpartijen voor een nieuwe volksraadpleging over een gewijzigd Europees Verdrag.

Een ander punt dat de nodige aanhang op We the People heeft, is dat Nederland meer voorop moet gaan lopen in het proces van de Europese integratie.

Kijk en doe mee op: http://wethepeople.nrc.nl