Rechter: Verdonk mag imam niet het land uitzetten

Imam Eisha Bersham van Al Fourkaan-moskee in Eindhoven is door minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) ten onrechte ongewenst verklaard. De 44-jarige islamitische voorganger vormt geen gevaar voor de nationale veiligheid.

Dit heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag beslist Daarmee vernietigt de rechtbank het besluit van Verdonk om hem het land uit te zetten. De minister trok in 2005 ook de verblijfsvergunning in van een andere imam bij dezelfde moskee. Beiden zouden hebben aangezet tot radicalisering. In de zaak van de tweede imam doet de rechtbank in Zwolle nog uitspraak.

De minister laat momenteel de mogelijke uitzetting onderzoeken van de Haagse imam Fawaz, die Theo van Gogh, kort voor hij werd vermoord, in een preek heeft vervloekt. „Ik wil weten wat zijn verblijfsrechtelijke status is”, zei Verdonk vandaag. Fawaz beschikt over een Nederlands paspoort.

Verdonk baseerde haar besluit over de twee imams uit Eindhoven op informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Volgens de rechtbank bleek uit de stukken van de AIVD wel dat „in het verleden” de Al Fourkaan-moskee een „voedingsbodem” is geweest voor rekrutering voor de jihad. Maar de dienst heeft volgens de rechtbank niet kunnen aantonen dat imam Bersham daar „persoonlijk en actief” bij betrokken is geweest.

Volgens de rechtbank hanteert de minister de regel dat iedere vreemdeling die door de AIVD een gevaar voor de nationale veiligheid wordt genoemd, ongewenst wordt verklaard. De rechtbank vindt dat in strijd met het beginsel van behoorlijke belangenafweging. Verdonk had zelf moeten afwegen of Bersham daadwerkelijk ongewenst moest worden verklaard. „Verder is het de vraag of de minister ter bescherming van de nationale veiligheid niet met een minder zwaar middel kon volstaan en of de maatregel wel het beoogde effect zal hebben.”

Bersham verliet Nederland vrijwillig na het besluit van Verdonk. Volgens zijn advocaat wil hij terugkeren.