Minister Winsemius: veertig stadswijken in de gevarenzone

Rotterdam. Nederland telt 140 wijken met een opeenstapeling van achterstanden en problemen. Daarvan bevinden zich 40 wijken in de gevarenzone. Actieve rijksbemoeienis bij stedelijke vernieuwing is gewenst. Dat schrijft minister Winsemius (VROM, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet overweegt al enige tijd het grotestedenbeleid af te schaffen, dat wil zeggen: over te laten aan de grote steden zelf. Onlangs schreef het Ruimtelijk Planbureau dat het grotestedenbeleid in z`n huidige vorm is ”uitgewerkt” en dat het beleid het bestaan van hardnekkige problemen niet heeft verminderd, ”zoals de hoge uitkeringsafhankelijkheid onder bepaalde groepen, de toenemende segregatie in het onderwijs en middeninkomens die uit de stad wegtrekken”. Minister Winsemius stelt nu dat het rijk juist ambitieuzer moet doorgaan met stedelijke vernieuwing. ”In een aantal Nederlandse steden is het gevaar van een toenemende tweedeling prominent aanwezig. De kloof tussen aantrekkelijke en achtergebleven wijken wordt eerder groter dan kleiner. In bepaalde wijken neemt de leefbaarheidsproblematiek zienderogen toe.” Om te voorkomen dat meer wijken afglijden, aldus Winsemius, is in de toekomst een jaarlijkse investering van 1 tot 1,4 miljard euro nodig voor stedelijke vernieuwing en nieuwbouw.