Leider Irak fluit leger VS terug

De Iraakse premier Maliki heeft het Amerikaanse leger opgedragen het beleg rond Sadr City in Bagdad op te heffen. Maliki zit gevangen tussen zijn shi’itische achterban en de Amerikaanse bondgenoten. De premier wil geen willoos werktuig in de handen van het Amerikaanse gezag lijken.

pagina 7