‘Kerncentrales verdienen meer overheidssteun’

Wereldwijd moeten overheden meer steun bieden aan de bouw van kerncentrales. Dat maakt de toekomstige energievoorziening schoner en veiliger.

Deze oproep heeft topeconoom Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vandaag gedaan in de Britse zakenkrant Financial Times. Het tekent een radicale omslag in het denken van het IEA, een organisatie waarbij ook Nederland is aangesloten. Tot voor kort zag de IEA geen grote rol voor kernenergie weggelegd in de energievoorziening van de wereld.

Birol noemt kernenergie een „essentieel instrument” om te voorzien in de stijgende vraag naar energie. Olie en gas zullen in de toekomst in toenemende mate uit een beperkt aantal landen komen, zoals Venezuela, Rusland en Iran. Zij zullen hun grondstoffen gebruiken om geopolitieke macht te verwerven, zeker als er krapte op de markt is zoals de afgelopen jaren. Met kernenergie wordt dat risico verminderd, omdat grote voorraden van de brandstof uranium zich in Australië, Canada en Zuid-Afrika bevinden.

Kernenergie kan verder een rol spelen bij de aanpak van de klimaatverandering, die wordt veroorzaakt door de groeiende uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Investeringen in alternatieven als windenergie (voor de opwekking van elektriciteit) en biobrandstoffen (in de transportsector) zijn tot op heden onvoldoende om de groeiende CO2-uitstoot te keren.

Eerder deze week publiceerde de Britse econoom Nicholas Stern een alarmerend rapport over de enorme kosten die klimaatverandering met zich mee zal brengen – hoewel er kritiek is op de statistiek van het rapport.

„We zitten op een energiepad dat kwetsbaar, vies en duur is”, zei Birol. Volgens hem moet het doel „een schoner, veiliger en goedkoper” pad zijn.

In Nederland is de discussie over een nieuwe kerncentrale dit jaar aangewakkerd door staatssecretaris Van Geel (MIlieu, CDA). Volgens hem kan zo’n centrale in 2016 operationeel zijn.

Landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Amerika hebben plannen om de bestaande kerncentrales, die in de komende decennia moeten worden ontmanteld, te vervangen. Duitsland en Spanje willen dat vooralsnog niet.