Geslaagde oefening tegen terreur in EU

BRUSSEL. De instellingen van de Europese Unie hebben maandag een terrorisme-oefening gehouden. De bedoeling was na te gaan of de Europese Raad (de regeringen van de lidstaten) en de Europese Commissie (het dagelijks bestuur) snel en effectief kunnen opereren als zich een grote calamiteit voordoet. Er was vooral aandacht voor het functioneren van de afgesproken overlegstructuren.Er was sprake van bijna gelijktijdige terroristische aanslagen in vijf Europese steden. Een eerste evaluatie van de oefening bracht aan het licht dat de verschillende instanties goed op elkaar waren ingespeeld.