Deze studenten zijn pro-EU

In Den Haag komt een ‘Europees Parlement’ bijeen.

Doel is jonge academici dichter bij ‘Europa’ brengen.

Studenten uit Nederland en België debatteerden in Den Haag over de toekomst van de EU. Foto Dirk-Jan Visser (Foto: Dirk-Jan Visser / Den Haag: 01-11-2006): Schaduwparlement van studenten neemt Europa op de schop. Een groep van 125 geselecteerde studenten van verschillende Nederlandse en Vlaamse Universiteiten debatteren over de vraag hoe de toekomst van Europa eruit moet zien tijdens het European Parliament for Students (EPS 2006). Hier: Commissie AFET (elke student vertegenwoordigd een land) bezig met het vormen van ÒResolutie over de rol van de Europese Unie in de wereldÓ Visser, Dirk-Jan

„Turkije moeten we snel laten toetreden, anders hoeven ze zelf niet meer”, zegt een Belgische student over een van de meest heikele Europese kwesties van dit moment. 125 Studenten uit Nederland en België debatteren tot en met vandaag over de toekomst van de EU. Tijdens het European Parliament for Students in Den Haag bootsen ze zittingen van het Europees Parlement na. De opening werd dinsdag verricht door Tweede Kamerlid Jozias van Aartsen, oud-VVD-fractieleider en oud-minister van Buitenlandse Zaken. „De stilte rond de te nemen stappen na de afwijzing van de Europese Grondwet is oorverdovend”, sprak hij in Sociëteit de Witte in Den Haag. Zijn veelal pro-Europese gehoor, onder anderen studenten Politicologie en Europese Studies, spoorde hij aan in actie te komen. „U bent degene die interesse heeft. U moet het straks gaan doen, met dat Europa-idealisme dat bij u aanwezig is.”

Geïnspireerd door deze woorden en de toezegging van de eveneens aanwezige europarlementariër Emine Bozkurt (PvdA), die in de gaten zal houden „wat er met jullie voorstellen gebeurt in het Europees Parlement”, haastten de studenten zich richting vergaderruimtes in de Haagse binnenstad. In tegenstelling tot het echte Europees Parlement, waarin afgevaardigden politieke stromingen vertegenwoordigen, spelen de deelnemers in Den Haag dat ze standpunten van een nationale regering uitdragen. Daarom staat de buitenlandcommissie, belast met uitbreiding van de EU, unaniem achter Turkse EU-toetreding, als dat land aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

„Daar zijn drastische hervormingen gaande. Als we nu de deur dicht gooien krijgen de Turken het gevoel het nooit goed te kunnen doen”, zegt de Griekse afgevaardigde Josee Verhoeff, studente Sociologie en Bestuurskunde in Rotterdam. ‘Hongaar’ Sinan Tokbay, student Europese Studies in Amsterdam, is juist tegen Turkse toetreding. „Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat Turkije zich zonder inmenging van de supranationale en hypocriete EU kan ontwikkelen tot een welvarende en een democratische staat”, verklaart hij.

Spanje, bij monde van Elisabeth Sijbrandij, maakt zich sterk voor meer hard-power voor de EU, in de vorm van een Europees leger. Maar: „Niemand komt aan de nationale troepen als de regering van een lidstaat dat niet wil”. De studente Internationale Organisaties en Betrekkingen pleit namens het doorgaans pro-Europese Spanje voor meer ‘Europa’. „Want in de VS weten ze nog steeds niet wie ze moeten bellen om Europa aan de lijn te krijgen”, citeert de Spaanse Henry Kissinger, voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken.