CO2-uitstoot neemt niet af

De uitstoot van broeikasgassen in geïndustrialiseerde landen neemt niet af, maar juist fors toe. Dat blijkt uit onderzoek naar de uitstoot van CO2 tussen 1990 en 2004. Ook Nederland is niet in staat zelfstandig te voldoen aan de ‘Kyoto’-afspraken uit 1997.

pagina 3