Winsemius: Rijk moet investeren in achterstandswijken

Rotterdam, 1 nov. Nederland telt 140 wijken met een opeenstapeling van achterstanden en problemen. Daarvan bevinden zich 40 wijken in de gevarenzone. Actieve rijksbemoeienis bij stedelijke vernieuwing is gewenst, aldus minister Winsemius (VROM, VVD). Pagina 3