VN: forse toename van broeikasgassen

Rotterdam, 1 nov. De uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk worden geacht voor klimaatverandering neemt in geïndustrialiseerde landen fors toe. Dat concludeert de klimaatcommissie van de Verenigde Naties. Pagina 4