Vader belangrijkst bij taalverwerving peuter

Rotterdam. Op de taalontwikkeling van 2-jarigen is het taalgebruik van de vader van grotere invloed dan dat van de moeder. Dat geldt althans voor Amerikaanse peuters met twee werkende ouders. Ontwikkelingspsychologe Lynne Vernon-Feagans van de University of North Carolina legde in 92 gezinnen de gesprekken tussen ouders en peuters op video vast. Had de vader een rijke vocabulaire, dan was dat een jaar later in gunstige zin aan de peuter te merken. Voor de moeder gold dat niet, ook al sprak die meestal meer met het kind.