Nog even vergaderen over energiesplitsing

Op de laatste zitting van de Tweede Kamer voor de verkiezingen werd er nog veel vergaderd en gestemd. Scheidend Kamervoorzitter Weisglas was vervuld van weemoed.

Het zal rond een uur of zes gisteravond geweest zijn. In de plenaire zaal van de Tweede Kamer stonden enkele Kamerleden klaar bij de interruptiemicrofoon. Kamervoorzitter Frans Weisglas, deze week voor het laatst als voorzitter aan het werk, was in een goede bui. Met een glimlach zei hij: „Ik zou u allen graag maximale interruptietijd toestaan, al was het maar om mijn laatste dag als voorzitter zo lang mogelijk te maken.” Toch kapte hij de reeks interrupties af. Er volgde nog een lange nacht.

Het zijn pijnlijke dagen voor menig Kamerlid. Velen weten al dat ze na de verkiezingen niet meer terug zullen keren. Een enkeling was gisteren al dozen aan het pakken. Anderen weten het pas als op 22 november, laat in de avond, de definitieve verkiezingsuitslag binnen is.

De laatste Kamerzitting voor het verkiezingsreces was traditioneel gevuld met een baaierd aan onderwerpen. Aan de reeks verslagen van Kamervergaderingen leek geen eind te komen. De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wereldhandelsorganisatie, energiesplitsing, zorg aan illegalen, het huurbeleid. Grote en kleine kwesties uit de voorbije weken werden in rap tempo behandeld.

Als ‘toetje’ stond het debat over de ambtelijke consequenties naar aanleiding van de Schipholbrand op het menu. Voor en na de dinerpauze vergaderde de Kamer enkele uren over de cultuur op het ministerie van Justitie.

RTL Nieuws presenteerde gisteren een overzicht van de aanwezigheid van Kamerleden de afgelopen jaren. Wat iedereen eigenlijk al wist, bleek te kloppen: de eenmansfractie van Ali Lazrak, die in februari 2004 met ruzie de SP-fractie verliet, was ruim zestig procent van de vergadertijd afwezig. Dat verklaart de vaak wat boze toon waarop Weisglas week in week uit aankondigde dat de Groep Lazrak „voor de gehele week” afwezig was, „wegens ziekte”. Lazraks oude baas, SP-voorman Marijnissen, was bijna de helft van de vergaderdagen afwezig. Deels vanwege een hernia die hem wekenlang velde, en deels omdat Marijnissen er bewust voor heeft gekozen zijn tijd in het land door te brengen in plaats van in de Kamer. Grote winnaar in het aanwezigheidsonderzoek is CDA’er Jan Mastwijk: hij miste slechts 2,9 procent van de vergaderingen. Een eervolle vermelding krijgt de eenmansfractie van Gonny van Oudenallen. Zij miste geen van de 29 dagen dat zij in de Kamer zat.

Na 22 november komt de Kamer nog één keer in de oude samenstelling bijeen, niet om besluiten te nemen, maar voor het echte afscheid. Dat gebeurt op woensdag 29 november. Een dag later, op donderdag 30 november, komt de nieuwe Tweede Kamer voor de eerste keer bijeen.

Voor de duur van de formatie is het huidige minderheidskabinet van CDA en VVD demissionair en moet het dus terughoudend zijn met nieuwe voorstellen. Maar er moet geregeerd worden, en dus ook gecontroleerd. Wie op de website van de Kamer het langetermijnschema bekijkt, ziet dat het wetgevingsproces direct daarna weer doorgaat. Begrotingsbehandelingen, de tuchtrechtspraak voor accountants en het verbod op handel in producten van zadelrobben en klapmutsen staan dan alweer op de rol. Het is aan de nieuwe Kamer om te beslissen welke van deze onderwerpen controversieel verklaard zullen worden en welke gewoon kunnen worden behandeld.

Even voor twee uur afgelopen nacht sloeg Weisglas voor de voorlaatste keer met zijn hamer. De Kamer had er toen een paar uur stemmingen opzitten, over – letterlijk – honderden wijzigingen, wetten en moties.

Vanaf vandaag is het verkiezingsreces. Weisglas eindigde zijn laatste echte voorzittersdag met de woorden: „Van mij als uw voorzitter mag u allemaal winnen!”

    • Egbert Kalse