NMa mag voortaan huiszoeking bij bedrijf verrichten

Den Haag, 1 nov. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) krijgt de bevoegdheid om huiszoekingen te verrichten. Dit bleek bij de behandeling van de nieuwe mededingingswet in de Tweede Kamer. De Kamer nam de wet gisteravond aan met een amendement aan van Kamerlid Frank Heemskerk (PvdA) om deze bevoegdheid aan de NMa toe te kennen. Heemskerk vindt dat niet langer gewacht moet worden om de wet op dit punt aan te scherpen. Bij de parlementaire enquête naar de bouwfraude in 2002 bleek dat de zogenoemde schaduwboekhoudingen niet in de bedrijven werden bewaard om ze uit handen van de NMa te kunnen houden, maar bij medewerkers thuis.