Lijsttrekkers te prominent?

Door de grote media-aandacht voor de lijsttrekkers van politieke partijen komen lager geplaatste kandidaat-Kamerleden minder aan bod. Gaat in de verkiezingsstrijd de aandacht te veel uit naar de lijsttrekkers?

Graag hapklare brokken

Nee, de grote aandacht voor lijsttrekkers is juist goed. Nederland anno 2006 heeft nu eenmaal meer weg van een ‘mediacratie’ dan van een democratie. Daarom moet een boegbeeld van een partij, meestal de lijsttrekker, prominent in beeld zijn. Nu wordt daar opeens weer op afgegeven, maar ik denk dat de gemiddelde Nederlander juist wil dat de lijsttrekker in beeld komt en in hapklare brokken uitlegt waar de partij voor staat. De burger heeft geen zin of tijd om elk verkiezingsprogramma te bestuderen. Het is dus belangrijk dat lijsttrekkers op zoveel mogelijk manieren weergeven waar hun partij voor staat. Terug naar de geheel inhoudelijke verkiezingsstrijd kunnen wij toch niet meer.

Jorik van Vlastuin

Geschuifel op de vierkante centimeter

Het gaat in de verkiezingsstrijd te veel om de lijsttrekkers. Het belangrijkste medium is nog steeds de televisie. Televisie is sterk in vermaak: het moet vooral leuk blijven.

Maar het valt niet mee om er iets spannends van te maken. Het ‘titanengevecht’ is in werkelijkheid geschuifel op de vierkante centimeter, om een zetel meer of minder, om personen en posities.

Dat we inmiddels de hele aardbol leegconsumeren, is kennelijk nog steeds niet doorgedrongen. Anders zouden thema’s als internationale handel, voedselpolitiek en de opwarming van de aarde toch dé onderwerpen van het debat zijn? We steken liever de kop in het zand of kijken de andere kant op.

Margje Vlasveld

Ik voel me bedrogen

Ik ben het volkomen eens met de stelling. Erger vind ik dat vrijwel nergens de echte items ter sprake komen. Alle discussies gaan over typische naar binnen gerichte onderwerpen als zorg en vergrijzing.

Niemand heeft het over de belangrijke onderwerpen, zoals het Europese eenwordingsproces. Een ander onderwerp is de immigratie en het probleem van een verborgen xenofobie van de meeste Nederlanders. Met name het probleem Turkije boezemt velen angst in. De politiek ontwijkt die thema’s stelselmatig. Ik begin mij bedrogen te voelen.

A.L. van Dale

Discussieer mee over dit thema op www.nrc.nl/discussie.