‘Laat waterschappen zelf meer geld innen’

Waterschappen kunnen beter zelf extra belasting heffen om de waterveiligheid van Nederland te garanderen, dan de financiering daarvan over te laten aan de landelijke politiek. Dat zegt dijkgraaf Gerard Doornbos van het hoogheemraadschap van Rijnland vandaag in deze krant.

Volgens de dijkgraaf is het verkeerd dat het Rijk wel normen stelt en deze ook laat controleren, maar vervolgens niet automatisch geld beschikbaar stelt als ze niet worden gehaald. In plaats daarvan wordt het belang van waterveiligheid ten onrechte afgewogen tegen „de bouw van een nieuwe sporthal”. Doornbos: „Als veiligheid afhankelijk wordt gemaakt van het kortetermijndenken in de politiek, dan krijg je rampen. Zoals in New Orleans is gebeurd.”

Minister Peijs (Verkeer en waterstaat, CDA) meldde onlangs dat tot 2020 1,6 miljard euro nodig is om de primaire waterkeringen te verbeteren, waaronder de Afsluitdijk en de Maeslantkering. Het kabinet stelt echter niet meer dan 420 miljoen euro tot 2011 beschikbaar. De Adviescommissie Water, onder voorzitterschap van kroonprins Willem-Alexander, stelde onlangs dat een volgend kabinet zo snel mogelijk het resterende bedrag van 1,2 miljard moet reserveren.

Doornbos: „Misschien moeten de waterschappen zelf maar extra belasting gaan heffen om het benodigde geld op tafel te krijgen.” Zo zou er bovendien een discussie op gang komen, denkt hij, welke inwoners van welke plaats moeten betalen voor hun veiligheid en hoeveel. „Ik zeg niet dat de waterschappen dit per se moeten gaan doen. Maar het zou wel de bewustwording over waterveiligheid ten goede komen. Sommige mensen wéten niet eens dat ze buitendijks wonen!”

De positie van de waterschappen staat ter discussie. In de verkiezingsprogramma’s van PvdA, GroenLinks en SP staat dat ze als bestuurslaag beter kunnen worden afgeschaft en dat hun taken moeten worden ondergebracht bij de provincies of regiobesturen.

waterschappen: pagina 2