Laat de polders maar onder lopen

Benut de natuur, dan kun je klimaatveranderingen straks beter opvangen.

Dat stellen zes grote natuurorganisaties.

De politiek moet natuurgebieden inzetten om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. De beste methode is om jaarlijks vijftien tot twintig miljoen euro opzij te leggen voor de aanleg van zogenoemde klimaatbuffers: natuurgebieden waar natuur z’n gang kan gaan en water de ruimte krijgt om op deze wijze de „eerste klappen op te vangen” bij droogte, wateroverlast, overstromingen en stormen. Dat stellen zes grote natuurorganisaties in een rapport en een manifest dat zij hebben aangeboden aan lijsttrekkers van de politieke partijen.

Natuurlijke buffers kunnen Nederland beter beschermen tegen meer water dan het ophogen van dijken, aldus het manifest, dat is opgesteld door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Ark Natuurontwikkeling. „Waterstromen kun je niet blijven kanaliseren: het gaat alleen maar harder stromen. Door alle dijken en dammen zijn we het contact kwijtgeraakt met het water en is de natuurlijke veerkracht van Nederland aangetast.”

Volgens de organisaties is het kabinet op de goede weg door meer ruimte te vragen voor water langs de rivieren, maar gaat dit beleid niet ver genoeg. Als voorbeeld van een klimaatbuffer noemen de organisaties het huidige Verdronken Land van Saeftinghe in Zeeland, „ooit een door watersnood verzwolgen polder die niet meer kon worden ingedijkt en aan de natuur werd teruggeven. Nu hoger dan alles wat achter de dijk ligt en hard op weg de veiligste plek langs de Westerschelde te worden”, aldus het manifest.

De politiek moet meer natuurgebieden inrichten voor de Ecologische Hoofdstructuur. En, aldus de organisaties, streven naar een „robuust netwerk” aan gebieden met veel water waar óók kan worden gewerkt en gewoond. „Een overvloed aan water in dergelijke gebieden leidt dan niet meer tot overstromingen.”

Lees het manifest en het rapport via vogelbescherming.nl of 45251 naar 7585