Koop stoot dochter Koop Tjuchem af

Groningen, 1 nov. De Groningse aannemer Koop verkoopt zijn dochteronderneming Koop Tjuchem. Dit wegenbouwbedrijf kwam in 2001 in opspraak toen ex-directeur Ad Bos een schaduwboekhouding openbaarde. De affaire bracht een grootschalige fraude in de Nederlandse bouwsector aan het licht. Koop doet zijn hele wegenbouwdivisie (GWW) over aan de Vervat Groep in Rotterdam. De activa en het personeel van Koop Tjuchem gaan ook over naar Vervat. De wegenbouwsector past volgens Koop niet langer bij de nieuwe strategie die vorig jaar werd vastgesteld. Daarin richt Koop zich onder meer op pijpleidingen, telecom en duurzame energie.