Koninklijk archief is privé en dus geheim

„Recht doende in naam der Koningin” heeft de Raad van State vanmorgen het verzoek afgewezen van historicus Lambert Giebels (71) om inzage te krijgen in het Koninklijk Huisarchief (KHA).

Dit archief is geen bestuursorgaan en de koningin beheert de collectie dan ook als privépersoon, aldus de Raad van State.

Omdat het een privéarchief is, deed Giebels ten onrechte een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Koningin Beatrix mag zelf bepalen wie inzage krijgt in de documenten die in het archief worden bewaard.

Daarmee vangt Giebels opnieuw bot. Hij probeert al enkele jaren via rechtbanken inzage te krijgen in een dossier van oud-premier Beel over de Greet Hofmans-affaire. Deze affaire voltrok zich tussen 1948 en 1956 in Paleis Soestdijk. De invloed van gebedsgenezeres Greet Hofmans (1898-1968) op koningin Juliana leidde tot een constitutionele crisis en bijkans tot een echtscheiding tussen Juliana en prins Bernhard.

Giebels wil inzage om een boek te kunnen schrijven. Een andere historicus, Cees Fasseur, heeft tot nu toe als enige toestemming om de stukken in te zien.

De Raad van State oordeelt overigens niet over het verwijt van Giebels dat het dossier-Beel ten onrechte wordt bewaard in het KHA. In januari 2005 besloot de Tweede Kamer in een motie dat stukken in het KHA die betrekking hebben op het functioneren van het koningschap aan een openbaar rijksarchief moeten worden overgedragen. Het dossier-Beel is zo’n stuk, volgens Giebels.