In industrielanden is de uitstoot van kooldioxide fors toegenomen

De uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk worden geacht voor klimaatverandering neemt in geïndustrialiseerde landen fors toe. Dat concludeert de UNFCCC, de klimaatcommissie van de Verenigde Naties, aan de vooravond van een grote conferentie die op 7 november begint in Nairobi.

Weliswaar is de uitstoot in de periode tussen 1990 en 2004 gedaald met 3,3 procent, maar dat is vooral te danken aan de modernisering van de economieën in Centraal- en Oost-Europa. In die landen, die na de val van de Muur werden getroffen door een economische crisis die een einde maakte aan de bestaande, zwaar vervuilende industrieën, daalde de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen met bijna 37 procent. In de overige geïndustrialiseerde landen steeg de uitstoot met 11 procent.

Volgens de klimaatcommissie is het „verontrustend” dat de trend in de Oost-Europese landen nu ook de verkeerde kant op gaat. In de periode 2000-2004 is in die landen sprake van een stijging van de uitstoot met 4,1 procent. In Roemenië bijvoorbeeld daalde de uitstoot gerekend vanaf 1990 (dat geldt als ijkjaar voor de bestaande klimaatafspraken) met 41 procent, maar gerekend vanaf 2000 is er een groei van ruim 17 procent.

„Dit betekent dat de geïndustrialiseerde landen hun inspanningen voor het invoeren van stevige maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zullen moeten opvoeren”, aldus de Nederlandse secretaris van de UNFCCC, Yvo de Boer.

Geen van de landen lijkt zelfstandig in staat de afspraken te kunnen nakomen die in 1997 in Kyoto zijn gemaakt. De uitstoot van kooldioxide is in Nederland bijvoorbeeld sinds 1990 met 2,4 procent gestegen. Op basis van het Kyoto-protocol zou die uitstoot met 6 procent moeten dalen. Net als andere geïndustrialiseerde landen heeft Nederland besloten de rest te ‘verdienen’ via de financiering van milieuprojecten in andere landen.

De cijfers van het UNFCCC op http://unfccc.int/