Hirsch Ballin pakt ambtenaren aan die hem onjuist informeren

Ambtenaren van het ministerie van Justitie zijn onvoldoende in staat om bij advisering aan de minister externe kennis of deskundigheid te betrekken. Daardoor is verantwoordelijk minister Hirsch Ballin (CDA) in een week tijd tot twee keer toe onvolledig geïnformeerd en heeft hij de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet.

Dat liet Hirsch Ballin gisteren in debat met de Tweede Kamer over zijn inschattingsfouten over de Schipholbrand en de ontsnapping van een tbs’er weten. Hirsch Ballin moest voor beide vergissingen excuses aanbieden aan de Kamer. Hij kondigde aan dat betrokken ambtenaren die geadviseerd hadden in beide dossiers, op sancties kunnen rekenen.

Hirsch Ballin wil een ambtelijk apparaat dat, in advisering over politiek gevoelige dossiers, aan feitenonderzoek doet – zoals dat ook gangbaar is in de accountancy, de wetenschap of de recherche. Dat betekent volgens hem verificatie van feiten en het raadplegen van externe expertise. Het huidige apparaat is daar niet toe in staat: „de reeds voorziene herbezetting van sleutelfuncties op het ministerie zal verder worden bespoedigd”, aldus Hirsch Ballin.

Ook op andere departementen speelt de vraag of ambtenaren hun ministers adequaat informeren. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is toenmalig minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) ambtelijk onvoldoende gewaarschuwd voor de risico’s van stemcomputers bij verkiezingen, zo klaagden fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer gisteren, nadat was gebleken dat tien procent van de stemcomputers onbetrouwbaar zijn en bij de komende verkiezingen op 22 november niet gebruikt mogen worden. Ook daarover moet de huidige minister Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing, VVD) van de Kamer ‘een serieus gesprek voeren’ met de verantwoordelijke ambtenaren.