En vaders dan?

Het stelde me teleur dat een vooruitstrevende krant als nrc.next bij het artikel over gratis kinderopvang (24 oktober) een inzetje plaatst waaruit blijkt dat Nederlandse moeders liever geen gebruik maken van de crèche. Heeft een vader geen zeggenschap? Wat vinden zij ervan dat hun kinderen naar de crèche gaan? Het zou misschien de onbegrijpelijke statistiek verklaren dat vaders na de geboorte van hun kinderen meer uren gaan werken.

    • Usha Ganga Leiden