Doodstraf China weer in één hand

China wil gerechtelijke dwalingen bij het uitspreken van doodstraffen uitbannen. Het Hooggerechtshof wordt weer de gerechtelijke instantie die het laatste woord heeft over doodvonnissen. Lagere rechtbanken mogen niet langer op eigen houtje besluiten tot executies. China is het land met het grootste aantal doodvonnissen ter wereld.

China’s opperrechter Xiao Yang heeft dat gisteren gezegd in de staatsmedia. Volgens hem wordt de verdediging in het vervolg weer in de gelegenheid gesteld hoger beroep aan te tekenen tegen een terdoodveroordeling. De wetswijziging gaat 1 januari in. Nu wordt een ontwikkeling teruggeschroefd uit de jaren tachtig, toen het Hooggerechtshof zijn bevoegdheden inzake de doodstraf juist overhevelde naar provinciale rechtbanken. Het delegeren van de doodstraf werd destijds nodig gevonden om de misdaad in China goed te kunnen bestrijden. Maar in de loop der jaren zijn steeds meer twijfels gerezen over de nauwkeurigheid van de rechtsgang. Veel lagere rechters bleken niet deskundig of toonden zich ronduit corrupt, waardoor ten onrechte doodvonnissen werden geveld.

Schattingen van het aantal doodvonnissen in China variëren van 5.000 tot 12.000 per jaar. De doodstraf op zich staat nu niet ter discussie. Wel zei een westerse mensenrechtenactivist twee jaar geleden te verwachten dat een herziening van de wetgeving het aantal executies met een derde zou verminderen.