Belastingplan goedgekeurd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan voor volgend jaar waarbij een miljard euro lastenverlichting wordt gegeven aan burgers en bedrijven.

Voor ondernemers gaat de vennootschapsbelasting, de heffing op winst, omlaag van 29,6 naar 25,5 procent. Voorts komt er een verlaagd tarief van 20 procent voor kleine bedrijven. Voor zelfstandige ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, komt er een belastingkorting van 10 procent over het hoogste tarief.

Voor burgers zet het kabinet fiscale maatregelen in zoals een verhoging van de algemene heffingskorting (53 euro), een hogere arbeidskorting (42 euro), verhoging van de combinatiekorting (92 euro) en kleine aanpassing van de tarieven in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelastingen.

De Kamer bracht nauwelijks wijzigingen in het Belastingplan aan. Wel stemde een meerderheid voor het schrappen van het voorgestelde hogere btw-tarief op rijpaarden. Volgens het kabinet wordt de verhoging van de btw op zogenoemde hobbydieren afgedwongen door Europese afspraken en heeft Nederland al een aanmaning gekregen. De Kamerleden De Nerée (CDA) en Dezentjé Hamming (VVD) verzetten zich met succes tegen de overheveling van het lage (6 procent) naar het hoge (19 procent) tarief. Hierdoor derft de schatkist 2 miljoen euro, waarvoor geen dekking is aangegeven.

Minister Zalm (Financiën, VVD) zei zich niet aan de Europese regels te kunnen onttrekken. Bovendien wil hij geen nodeloze irritaties in Brussel opwekken. Nederland heeft volgens Zalm andere belastingonderwerpen waarvoor de medewerking van de Europese Commissie is vereist.

De Kamer ging ook akkoord met een motie van Kamerlid Crone (PvdA) om te veel betaalde heffingsrente over de afgelopen jaren te laten uitbetalen door de Belastingdienst.

Op voorstel van Kamerlid Irrgang (SP) worden deejay’s voortaan fiscaal erkend als artiesten.