NMA verbiedt afspraken vertalers

De Vereniging van Letterkundigen moet vanaf medio november al haar prijsadviezen aan schrijvers, vertalers en scenaristen staken. De Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA) heeft hier in een gesprek met de overkoepelende belangenbehartiger de Vereniging van schrijvers en vertalers (VVSEV) op aangedrongen.

Ook moeten de richtlijnen voor prijzen uit de veelgebruikte modelcontracten van de VVL worden verwijderd. De NMA zou hebben gezegd dat de prijsadviezen eerlijke concurrentie in de weg staan.

Directeur van de VVSEV Willemiek Seligmann vreest dat een boete wordt opgelegd als de vereniging niet op tijd aan de eisen van de NMA voldoet. De NMA heeft nog geen uitspraken over haar volgende stappen gedaan. Volgens Seligmann wordt de consument juist door deze sommatie benadeeld: „Vooral de financiële positie van beginnende schrijvers en vertalers komt nu in het geding. Nu wordt het wel erg moeilijk om als beginnende schrijver of vertaler je brood te verdienen.”

Seligmann laat weten dat ze gaat proberen een wettelijke regeling te treffen ter bevordering van eerlijke prijzen voor deze „fragiele beroepsgroep”. Duitsland heeft al een regeling in de Auteurswet die prijsafspraken voor schrijvers toestaat. De NMA zegt geen uitspraken te doen over lopende zaken.