Nieuwe Roemeen voor bestuur Europese Unie

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft de Roemeen Leonard Orban gisteren voorgedragen als nieuw lid van zijn team. Orban moet zich gaan bezighouden met het talenbeleid in de EU.

Met de voordracht van Orban is de uitbreiding van de Commissie rond. Deze was noodzakelijk omdat Roemenië en Bulgarije per 1 januari aanstaande lid worden van de Unie. Vorige week droeg Barroso reeds de Bulgaarse Meglena Koeneva voor. Zij wordt binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor consumentenaangelegenheden. Deze portefeuille behoorde tot nu toe tot het takenpakket van de Cyprische commissaris voor volksgezondheid, Markos Kyprianou. Het Europees Parlement moet de voordrachten overigens nog goedkeuren. Net als bij de andere commissarissen in 2004 het geval was, zullen de kandidaten aan een hoorzitting worden onderworpen.

De 45-jarige Orban, die geen partijpolitieke achtergrond heeft, was als onderminister voor Europese Zaken de afgelopen maanden de belangrijkste onderhandelaar namens Roemenië bij de besprekingen over het lidmaatschap van de Unie. Hij is al sinds 2001 bij de onderhandelingen betrokken. Orban is opgeleid als ingenieur en econoom.

Het talenbeleid viel tot nu toe onder de Slowaakse eurocommissaris Jan Figel. Orban staat voor de uitdaging om de taalvaardigheid en daarmee, is de gedachte, de mobiliteit van burgers in de EU te vergroten.

Het afgelopen weekeinde trok de aanvankelijk genomineerde Varujan Vosganian zich terug nadat er onder andere vanuit de socialistische fractie van het Europees Parlement sterke bezwaren tegen hem waren geuit. Zijn naam werd genoemd in verband met corruptie en samenwerking met de geheime politie ten tijde van het communistisch regime. De Nederlandse PvdA-europarlementariër Jan Marinus Wiersma zei gisteren namens de socialistische fractie het te ,,betreuren’’ dat Roemenië niet direct een meer prominente politicus naar voren had geschoven. Orban beschikt volgens Wiersma wel over ,,de noodzakelijke Europese ervaring’’.

De huidige regels zeggen dat elke EU-lidstaat recht heeft op een eigen commissaris. Hier komt verandering in. De volgende Europese Commissie zal in elk geval uit minder dan 27 leden moeten bestaan, hebben de landen reeds afgesproken.