VVD wil WW-premie ouderen afschaffen

De VVD wil de WW-premie die werkgevers betalen voor werknemers van 55 jaar of ouder afschaffen. Daarmee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om oudere werknemers in dienst te houden.

Dat zei VVD-leider Mark Rutte vandaag op een debatdag van zijn partij over de economie. Rutte hekelde de manier waarop werkgevers de afgelopen jaren met hun oudere werknemers zijn omgegaan: „Jarenlang zijn werknemers boven de 55 jaar bij voorrang ontslagen bij economische tegenspoed of reorganisaties. Dat kan dus straks niet meer.”

Rutte zei dat de toegang tot vut, prepensioen en WW „fors zijn versoberd” en dat bedrijven in een krappe arbeidsmarkt „simpelweg niet zonder die ervaren werknemer kunnen”. Door de WW-premie voor oudere werknemers af te schaffen, kunnen de loonkosten voor die groep werknemers met een kleine duizend euro omlaag, meent Rutte. De maatregel zorgt er bovendien voor dat werkgevers gestimuleerd worden om te investeren in scholing van oudere werknemers, zodat ze inzetbaar blijven.

De VVD stelde eerder al voor de duur van de WW te bekorten van 38 maanden naar 19 maanden. De uitkering gaat de eerste drie maanden dan wel omhoog van 75 procent van het laatstverdiende loon nu, naar 80 procent.