Jeugdwerkloosheid groeit overal

Het aantal werkloze jongeren van 15 tot 24 jaar is aanmerkelijk gestegen het afgelopen decennium, evenals het aantal jongeren dat onder de armoedegrens leeft. Dat stelt de internationale arbeidsorganisatie (ILO) in een rapport dat afgelopen vrijdag is gepubliceerd.

„Het onvermogen van economieën om, ondanks de toenemende economische groei, genoeg fatsoenlijke en productieve banen te creëren, raakt met name de jongeren op deze wereld erg hard”, stelt directeur-generaal Juan Somavia van de ILO.

Het aantal werkloze jongeren steeg tussen 1995 en 2005 van 74 tot 85 miljoen (14,8 procent), aldus het rapport. Terwijl het aantal jongeren met 13,2 procent groeide, nam het aantal banen met slechts 3,8 procent toe. Meer dan 300 miljoen jongeren wereldwijd (op een totaal van 1,1 miljard) zoeken werk maar kunnen het niet vinden, hebben de zoektocht geheel opgegeven, of hebben werk maar verdienen minder dan de (Amerikaanse) armoedegrens van 2 dollar per dag.

Werkloosheid onder jongeren is drie maal hoger dan onder volwassenen. In ontwikkelingslanden is dit geprononceerder dan in rijkere landen. De ILO schat dat er ten minste 400 miljoen „fatsoenlijke en productieve werkmogelijkheden” nodig zijn om „het volle productie potentieel te bereiken” van de jeugd. Werkloosheid creëert een gevoel van kwetsbaarheid en nutteloosheid, zegt de ILO.