Keith Jarrett: The Carnegie Hall Concert

Keith Jarrett: The Carnegie Hall Concert (ECM 1989/90, distr. Challenge) ***

Keith Jarrett:The Carnegie Hall Concert(ECM 1989/90, distr. Challenge)

Er zijn zielen die pas echt openbloeien bij het applaus. Voor hen moet deze dubbel cd een verrukking zijn, want van de 110 minuten bestaan er twintig uit geklap, gejoel en voetengestamp. Een groot contrast met de muziek. Het soloconcert dat Keith Jarrett (1945) vorig jaar in New York gaf, was opvallend ingetogen. In enkele van de deeltjes I t/m X speelde hij zelfs net zo intiem als op The Melody at Night with You, opgenomen in zijn eigen woning. Maar nadat hij met het hymnische deeltje VII ook de slapers heeft bereikt ontstaat er een stadionatmosfeer met het publiek in een dominante rol. Er volgen vijf toegiften, elk gevolgd door enorme ovaties. Dat ECM die allemaal laat horen past slecht bij de door deze firma uitgedragen mening dat stilte eigenlijk de mooiste ‘muziek’ is. Moest Jarretts eerste soloconcert in de VS in tien jaar tijd hierdoor een historische status krijgen? Of is al die bijval bedoeld als een oppepper voor de pianist die zich na een jarenlange fysieke dip terug naar de podia heeft gevochten?

FRANS VAN LEEUWEN

    • Frans van Leeuwen