Fontys Hogescholen

In de bijlage Opinie & Debat van 14 oktober stond een bijdrage van Maarten Huygen over het hoger onderwijs bij Fontys Hogescholen. Hij verkondigde daarbij een aantal aperte onjuistheden over de opleiding `Vastgoed en Makelaardij`. Evenals veel andere opleidingen is `Vastgoed en Makelaardij` begonnen met competentiegericht onderwijs in het studiejaar 2005/ 2006. Een student is niet meer te motiveren met het `traditionele onderwijs` waarin colleges en tentamens de leidraad zijn. Bovendien is de startende beroepsbeoefenaar die op de honderdste procent nauwkeurig de haalbaarheid van een vastgoedontwikkeling kan uitrekenen maar het product niet kan verkopen, niet meer gewenst. In alle personeelsadvertenties en ook in loopbaangesprekken binnen ondernemingen en instellingen staan competenties voorop: de combinatie van kennis, inzicht en vaardigheden. Bovendien wordt de vastgoedopleiding (en dat is iets anders dan de door Huygen genoemde makelaardijopleiding) continu getoetst door het beroepenveld, de accreditatie autoriteiten (nationaal en internationaal) en door studenten.

Waar in het traditionele onderwijs uitsluitend de tentamenuitslag bepaalde of de student geschikt was voor verdere studie, gebeurt dit nu op grond van een portfolio (met daarin onder andere de resultaten van kennistoetsen) èn op grond van een assessment, waarin een praktijkcasus wordt behandeld en waarin zijn portfolio wordt beoordeeld.

Huygen schrijft dat kennisoverdracht bij de opleiding V&M uit de tijd is. Niets is minder waar. In het nieuwe onderwijssysteem toont de student aan competent te zijn. Kennis is hierbij onontbeerlijk. In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en in een persoonlijk activiteitenplan (PAP) laat de student zien hoe het is gesteld met zijn competenties en welke stappen hij moet ondernemen om voortgang te boeken in nauw overleg met zijn persoonlijke studie loopbaanbegeleider. Ten onrechte beweert de Huygen dat in het competentieonderwijs op salaris wordt bespaard. De studieloopbaanbegeleider, de tutor of de assessor zijn allen ingeschaald in de gebruikelijke schalen van de hbo-CAO.