Correcties & Aanvullingen

EMU-saldo

In de grafiek bij het artikel De meetlat is voor elke partij gelijk (26 oktober, pagina 3) staat het EMU-saldo weergegeven als overheidstekort. Het betreft een overschot. In cijfers zijn de effecten van partijprogramma’s wel correct weergegeven, maar de kleuren rood en groen waren verwisseld.

Franse voorsteden

Het artikel Republiek aan scherven (27 oktober, pagina 25), waarin Paul Scheffer vijf boeken van Franse denkers over de rellen in de voorsteden van Parijs bespreekt, eindigde met een onvolledige zin. De laatste zin had moeten luiden: Zo bezien is de opstand in de Franse voorsteden ook onze opstand. De volledige tekst van het artikel is te lezen via www.nrc.nl/kunst.