Vroman

Yra van Dijk schreef een recensie over Misschien tot morgen van Leo Vroman (Boeken, 20.10.06). Dat zij uiteindelijk tot een negatief oordeel komt, is haar goed recht.

Aan het eind van haar recensie meldt zij dat Leo Vroman te lui was het boek nog eens over te lezen en dat Querido het zonder grondige redactie heeft uitgegeven.

Querido geeft echter uitsluitend boeken uit die in nauw overleg met de schrijver zijn geredigeerd en gecorrigeerd. Zo hebben Leo Vroman en ik gesproken over enkele herhalingen, die hij wilde behouden om de authenticiteit van het dagboek te bewaren, en over de merkwaardigheden die (na een verblijf van zestig jaar in de VS) in zijn Nederlands zijn geslopen, die we beiden te geestig vonden om te schrappen.

Yra van Dijks al te snelle beschuldiging berust, kortom, op een wel heel akelig vooroordeel.

Patricia de Groot,

Redacteur Querido

    • Patricia de Groot